Viet Nhac Web Directory: Classical Guitar
 Home | Sinh Hoạt Việt Nhạc | Members | Audio | Lyrics  | Cool
 Việt Musicians
| Tim Hiểu Âm Nhạc
| Giới Thiệu Nhạc Mới | Forum | HELP

VietUni OnOff  Search:

Links:

  • Bài Ca Hy Vọng - Music: Văn Ký, Classical Guitar Arranged by: Hải Thoại, Revised & Fingered by Minh A. Hoàng pop (Updated: 23-Feb-2003, Số lần đọc: 2480)
  • Bèo Dạt Mây Trôi - Vietnamese Folk Song, Arranged by Nguyễn Thế An (P1-9) pop (Updated: 12-Sep-2003, Số lần đọc: 1968)
  • Bèo Dạt Mây Trôi - Vietnamese Folk song, arranged by: Đặng Ngọc Long (P1-4) (Updated: 24-Oct-2004, Số lần đọc: 936)
  • Chiều Nay Không Có Em - Music: Ngô Thụy Miên, Classical Arranged by: Võ Tá Hân (PDF format) (Updated: 23-Feb-2003, Số lần đọc: 1861)
  • Con Đường Cái Quan - Music: Phạm Duy, Arranged by: Tôn Thất Kim (PDF, 20 Pages) (Updated: 24-Oct-2004, Số lần đọc: 378)
  • Cành Hoa Trắng - Music: Phạm Duy, Classical Arranged by: Phạm Quang Tuấn (PDF) (Updated: 15-Dec-2003, Số lần đọc: 608)
  • Cây Ðàn Bỏ Quên - Music: Phạm Duy, Classical Arranged by: Võ Tá Hân (PDF format) (Updated: 23-Feb-2003, Số lần đọc: 1728)
  • Hoài Cảm - Music: Cung Tiến, Classical Guitar Arranged by: Võ Tá Hân (PDF format) (Updated: 23-Feb-2003, Số lần đọc: 1438)
  • Hẹn Hò - Music: Phạm Duy, Classical Guitar Arranged by: Võ Tá Hân (Updated: 23-Feb-2003, Số lần đọc: 847)
  • Ngày Ðó Chúng Mình - Music: Phạm Duy, Classical Arranged by: Võ Tá Hân (PDF format) (Updated: 23-Feb-2003, Số lần đọc: 973)

Next 12

Back To Top